Kancelaria Adwokacka Confalonieri


 

Mecenas Mario Confalonieri

 

Członek Izby Adwokackiej w Monzy

 

Dyplom magisterski z wyróżnieniem uzyskany na Wydziale Prawa (kierunek Stosunki Międzynarodowe) Uniwersytetu Katolickiego "Sacro Cuore" w Mediolanie

 

Praca magisterska z zakresu Prawa Handlu Międzynarodowego

 

Roczne studia prawnicze na Cambridge University Hughes Hall College

 

Studia prawnicze na Tufts University, Boston, U.S.A.

 

Kurs specjalistyczny w zakresie arbitrażu zorganizowany przez Wyższą Szkołę Handlu, Turystyki i Usług w Mediolanie i przez Krajową i Międzynarodową Izbę Arbitrażową w Mediolanie

 

Kursy specjalistyczne dotyczące postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka zorganizowane przez Włoskie Stowarzyszenie na rzecz Organizacji Międzynarodowej

 

Seminarium dotyczące obrony w międzynarodowym prawie kryminalnym zorganizowane przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Turynie i przez United Nations Interregional  Crime and Justice Research Institute 

 

 

Włada biegle językiem angielskim  

 

 

 


 

mgr Kornelia Z. Pielka

 

Profesjonalny tłumacz j. polskiego specjalizujący się w terminologii prawniczej, handlowej i podatkowej

 

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Tłumacz przysięgły j. polskiego przy Sądzie w Como

 

Wpisana do Rejestru  Biegłych i Ekspertów Izby Handlowej w Como

 

Wpisana na listę tłumaczy Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie

 

Ekspert ds. Marketingu i Analityk Danych Rynku

 

Mediator cywilny i handlowy